روزنامه نگار

(اجتماعی-سیاسی-فرهنگی-اقتصادی)

عناصر خبری 1

عناصر خبری ۱

 

 

اگر ارزشهای خبری به اخبار شکل می دهند "عناصر خبری" آنها را به نمایش میگذارند. هر اندازه که عناصر خبری کامل تر باشند ، چارچوب خبر از نظر اطلاعاتی که باید به مخاطب بدهد ، جذاب تر خواهد بود.

عناصر تشکیل دهنده خبر که در ادبیات روزنامه نگاری جهان به آن" "5w;s & h می گویند عبارتند از :

1- که؟ (WHO)     2- کجا؟ (WHERE)     3-کی؟  (WHEN)

4- چه؟  (WHAT)  5-چرا؟   (WHY)        6-چگونه؟  (HOW)

 

در تنظیم خبر ، رکن اصلی ، شناخت عناصر خبر است. بدون شناخت عناصر خبر ، کار تنظیم خبر نه تنها با مشکل مواجه خاهد شد ، بلکه به صورت تنظیم نیز ابهام خبری به طور برجسته ای ظهور خواهد کرد و خبرنگار نمی تواند جذابیت خبر را به نحو صحیح به مخاطبان ارایه دهد. شناخت عناصر خبر است که به خبرنگار کمک می کند قبل از نگارش و تنظیم خبر ، چگونه از اطلاعاتی که در دست دارد به نحو موثری بهره بگیرد. خبرنگار با این آگاهی و شناخت است که مشخص می کند که کدامیک از اطلاعات و آگاهیهای کسب شده از اهمیت بیشتر و کدامیک از اهمیت کمتری برخوردار است.

 

که؟   Who

شناخت کسانی که ادر امر شکل گیری یک خبر نقش دارند از اهمیت به سزایی برخوردار است. در واقع باید شخص یا اشخاصی که در پیدایش و وقوع رویداد نقش داشته اند ، شناسایی کنیم و به معرفی آنها در متن خبر بپردازیم.

اطلاعاتی همچون : نام ، نام خانوادگی ، سن ، شغل ، موقعیت و ... می توانند برای تکمیل اطلاعات یا داده های ضروری در مورد خالقان ماجرا نقشی کلیدی و اساسی ایفا کنند.

باید به این مساله توجه داشت که تنها در صورتی می توان از نام و نام خانوادگی یک فرد در آغاز خبر استفاده کرد که ذکر نام و نام خانوادگی آن فرد با تداعی چهره او در ذهن مخاطب هم راه باشد. یعنی او آنقدر باید معروف باشد که پس از خواندن نامش بلافاصله چهره اش را در ذهن تداعی کنند.

در مواردی که فرد شهرت چندانی ندارد به جای نام و نام خانوادگی او ابتدا باید سمت او را در آغاز خبر آورد و سپس به معرفی او در پاراگراف بعدی پرداخت.

البته( که؟) ابعاد دیگری نیز دارد. یعنی معانی متفاوتی از (که؟) استنباط می شود. به عنوان مثال :

که؟ : (افراد حقیقی) :مثل جان بر کفان سپاه پاسداران 15 ملوان انگلیسی را در آبهای جمهوری اسلامی ایران دستگیر کردند.

که؟ : (افراد حقوقی) : تیم فوتبال سایپا در چارچوب مسابقات لیگ برتر از تیم سپاهان اصفهان با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.

که؟ : (چه چیزی؟) : سریع ترین قطار جهان روز گذشته در فرانسه مورد آزمایش قرار گرفت.

ادامه دارد

+ قلمی شده در  شانزدهم فروردین ۱۳۸۶ساعت ۱۱ قبل از ظهر  توسط سید عباس مشكوة رضوي  |